เพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้เสมอ จะดีกว่าไหมถ้ามีแผนรับมือที่เหมาะสม ด้วยการเลือกทำแผนประกันรถยนต์ที่ใช่ ตอบโจทย์สไตล์การขับขี่ ลองมาดูกันดีกว่าว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ราคาประหยัดกว่าประกันรถชั้น 1 จะดีอย่างไร คุ้มครองอะไร และเหมาะกับใครบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คืออะไร

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองรถของคุณ ทั้งรถสูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม รถชนแบบมีคู่กรณี และมีบริการรถยก 24 ชั่วโมง คุณสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติม ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่าประกันตัวผู้ขับขี่

ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

            ในส่วนของการคุ้มครอง โดยทั่วไปแล้วประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ จะมอบความคุ้มครองให้แก่เจ้าของกรมธรรม์อยู่หลักๆ ทั้งหมด 3 ประเภท ครอบคลุมดังนี้

  • คุ้มครองกรณีรถสูญหาย ไฟไหม้: คุ้มครองค่าสินไหมทดแทนตามทุนประกันภัย กรณีรถสูญหาย ไฟไหม้ หรือถูกโจรกรรม
  • คุ้มครองกรณีรถชนแบบมีคู่กรณี: คุ้มครองค่าซ่อมแซมรถทั้งคู่กรณี กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถระบุคู่กรณีได้
  • คุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก: คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สูงสุดตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ: ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ไม่คุ้มครองกรณีรถชนแล้วหนี หรือชนกับวัตถุ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ เหมาะกับใคร

            ถึงแม้ประกันรถยนต์ชั้น 2+ จะมีราคาที่ประหยัดลง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะกับกลุ่มผู้ขับขี่ทุกสไตล์ ดังนั้น การเลือกทำประกันแผนนี้จึงจะเหมาะกับผู้ขับขี่แค่บางกลุ่ม อาทิ

  • ผู้ขับขี่ที่มั่นใจในประสบการณ์การขับขี่: ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ ระมัดระวัง ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุ
  • ผู้ที่มีงบจำกัด: เบี้ยประกันภัยชั้น 2+ มีราคาประหยัดกว่าประกันชั้น 1 เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบจำกัด
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองพื้นฐาน: ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองพื้นฐานที่จำเป็น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองหลักๆ ในราคาประหยัด

ข้อควรพิจารณาก่อนซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2+

  • ประวัติการขับขี่: ผู้ขับขี่ที่มีประวัติการขับขี่ดี เบี้ยประกันจะถูกลง
  • รุ่นรถ: เบี้ยประกันจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นรถ ราคา และปีที่ผลิต
  • ทุนประกันภัย: เลือกทุนประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการ
  • บริษัทประกัน: เปรียบเทียบเบี้ยประกันและความคุ้มครองจากบริษัทประกันต่างๆ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ขับขี่ที่มั่นใจ ประหยัดงบ และต้องการความคุ้มครองพื้นฐาน โดยควรพิจารณาความเหมาะสมกับประวัติการขับขี่ รุ่นรถ ทุนประกันภัย และบริษัทประกันก่อนตัดสินใจ