โซเชียลมีเดีย เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน แต่หากถามว่าโซเชียลมีเดียมีทั้งหมดกี่ประเภท ก็ต้องบอกว่า โซเชียลมีเดียนั้นสามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้แบ่ง เช่น ลักษณะการใช้งาน รูปแบบของเนื้อหา หรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

บทความนี้จะมาบอกว่าโซเชียลมีเดียมีทั้งหมดกี่ประเภท โดยแบ่งออกเป็นประเภทหลัก ๆ ที่คนนิยมใช้แบ่งกัน พร้อมบอกวิธีเลือกใช้ให้เหมาะสม ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง !

โซเชียลมีเดียมีทั้งหมดกี่ประเภท

ในบทความนี้ เราจะขอแบ่งประเภทของโซเชียลมีเดียไว้หลัก ๆ 9 ประเภท ดังนี้

 1. Social Network เป็นประเภทที่เน้นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยผู้ใช้สามารถสร้างโพรไฟล์ส่วนตัวและเชื่อมต่อกับบุคคลอื่น ๆ ผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, X, Instagram, LINE, WeChat เป็นต้น
 2. Media Network เป็นประเภทที่เน้นการเผยแพร่และแชร์เนื้อหาต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอ บทความ เป็นต้น โดยผู้ใช้สามารถติดตามและรับชมเนื้อหาจากบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ เช่น YouTube, TikTok, X, Instagram, LINE เป็นต้น
 3. Discussion-based เป็นประเภทที่เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบทสนทนาระหว่างผู้ใช้ เช่น Reddit, Quora, Facebook Groups, LINE OpenChat เป็นต้น
 4. Review-based เป็นประเภทที่เน้นการรีวิวสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เช่น Yelp, TripAdvisor, Amazon, Google My Business เป็นต้น
 5. Microblogging เป็นประเภทที่เน้นการโพสต์ข้อความสั้น ๆ เช่น X, LINE, WeChat เป็นต้น
 6. บล็อก (Blog) เป็นโซเชียลมีเดียที่เน้นการเผยแพร่บทความหรือเนื้อหาต่าง ๆ เช่น บล็อกของบุคคลทั่วไป บล็อกขององค์กรธุรกิจ บล็อกของสื่อมวลชน
 7. วิดีโอแชร์ (Video Sharing) เป็นโซเชียลมีเดียที่เน้นการเผยแพร่และแบ่งปันวิดีโอโดยเฉพาะ เช่น YouTube, TikTok
 8. อิมเมจแชร์ (Image Sharing) เป็นโซเชียลมีเดียที่เน้นการเผยแพร่และแบ่งปันรูปภาพโดยเฉพาะ เช่น Instagram
 9. การแบ่งปันไฟล์ (File Sharing) เป็นโซเชียลมีเดียที่เน้นการแบ่งปันไฟล์ต่าง ๆ เช่น Google Drive

การเลือกประเภทของโซเชียลมีเดียให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ได้รู้ไปแล้วว่าโซเชียลมีเดียมีทั้งหมดกี่ประเภท ทีนี้เรามาดูการเลือกประเภทของโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมกับการใช้งานกันบ้าง โดยการเลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น เป้าหมายของการใช้งาน กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ เป็นต้น

 • เป้าหมายของการใช้งาน – โซเชียลมีเดียแต่ละประเภทมีจุดประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเลือกประเภทของโซเชียลมีเดียให้เหมาะสมกับเป้าหมายของการใช้งาน เช่น หากต้องการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัว ควรเลือกโซเชียลมีเดียประเภท Social Network หากต้องการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเผยแพร่เนื้อหา ควรเลือกโซเชียลมีเดียประเภท Media Network เป็นต้นฃ
 • กลุ่มเป้าหมาย – โซเชียลมีเดียแต่ละประเภทมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเลือกประเภทของโซเชียลมีเดียให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น หากต้องการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ควรเลือกโซเชียลมีเดียประเภท TikTok หรือ Instagram เป็นต้น
 • งบประมาณ – โซเชียลมีเดียบางประเภทมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ดังนั้นจึงควรพิจารณางบประมาณที่มีอยู่ก่อนเลือกประเภทของโซเชียลมีเดีย

เชื่อว่าตอนนี้ หากถามว่าโซเชียลมีเดียมีทั้งหมดกี่ประเภท ผู้ที่อ่านบทความนี้ทุกคนก็คงจะตอบได้หมดแล้ว แต่จำประเภทได้แล้ว ก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับการเลือกใช้โซเชียลมีเดียให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตนเองด้วย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการใช้งานได้อย่างตรงจุด และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้