การเก็บม้าของคุณไว้ในยุ้งฉางที่ไม่ถูกต้องสามารถบ่อนทำลายเป้าหมายการขี่ของคุณ สภาพแวดล้อมที่คุณดูแลม้าของคุณมักจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์ นอกจากนี้การใช้เทรนเนอร์คนเดิมเป็นเวลานานสามารถสร้างความรู้สึกเบื่อหน่ายและความเบื่อหน่ายให้กับม้าได้
ดังนั้น หากคุณต้องการเลี้ยงม้าของคุณให้เติบโตและปรับปรุงประสิทธิภาพ บางทีอาจถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาเปลี่ยนโรงนาและจ้างผู้ฝึกสอนคนใหม่ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกโรงนาที่มีกลุ่มคนที่เหมาะสมกับบุคลิก ความสนใจทางสังคม และการขี่ของคุณ
1. สิ่งอำนวยความสะดวก
การออกแบบคุณสมบัติของม้าสามารถช่วยให้ม้าของคุณมีสุขภาพที่ดีได้ การออกแบบเกี่ยวข้องกับคุณภาพของแสงธรรมชาติ การรักษาความสูง การระบายอากาศ และความสามารถในการรักษาความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาว สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป ได้แก่ ในร่ม กลางแจ้ง เส้นทางเดินป่า และทุ่งล่าสัตว์ ขอแนะนำให้ใช้สนามกีฬาในร่มหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในร่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
นอกจากนี้โรงนาควรมีความสะดวกสบายและสะอาด โถชักโครกหรือห้องน้ำสามารถช่วยในการรักษาความสะอาดของโรงนาได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ยุ้งฉางที่สะอาดและล้ำสมัยที่ตกแต่งอย่างสวยงามยังไม่เพียงพอ คุณภาพของการดูแลและบรรยากาศเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
2. โปรแกรมการให้อาหาร
การเลือกหญ้าแห้งและเมล็ดพืชส่งผลต่อทัศนคติ สภาพ และประสิทธิภาพของม้าโดยรวมแตกต่างกัน ดังนั้น การประเมินโปรแกรมการให้อาหารม้าของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ แทนที่จะพึ่งพาครูฝึก ผู้จัดการโรงนา และ/หรือเจ้าของโรงนาเพื่อเลือกโภชนาการสำหรับม้าของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าม้าของคุณใช้หญ้าแห้งได้ดีหรือไม่
สิ่งสำคัญเท่าเทียมกันคือต้องรู้ว่าม้าของคุณใช้ธัญพืชประเภทใดได้ดีที่สุด ก่อนย้ายม้าของคุณไปที่โรงนา สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าตอนนี้มันกำลังกินอะไรอยู่ นอกจากนี้ ให้กำหนดน้ำหนักของม้า ความแข็งแกร่ง ระดับพลังงาน และภาระงานในปัจจุบันและอนาคตของม้า
3. กฏระเบียบ
ขอแนะนำให้พิจารณากฎของโรงนาก่อนเลือก โรงนาที่มีกฎเกณฑ์มากเกินไปสามารถจำกัดเสรีภาพของคุณได้ และสุดท้ายก็เป็นเรื่องยากมากที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ ดังนั้นจึงแนะนำให้พิจารณากฎทั้งหมดก่อนลงนามในสัญญา โรงนาบางแห่งอาจดูเหมือนไม่มีกฎเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้นจึงแนะนำให้ศึกษาจากครูฝึก เจ้าของโรงนา หรือผู้จัดการโรงนาว่ามีกฎเกณฑ์ใดบ้าง