คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนโดยเฉพาะในที่ทำงานโรงเรียนและแม้แต่ในบ้าน ศตวรรษที่ 20 เป็นยุคแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมายที่มุ่งเป้าไปที่การทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น คอมพิวเตอร์ช่วยให้พวกเขามีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการธนาคาร:

เทคโนโลยีทำให้ชีวิตของเราง่ายและสะดวกสบายตัวอย่างเช่นความต้องการด้านการธนาคารของเรา คนเดิมต้องรักษาข้อมูลสำคัญของลูกค้าด้วยตนเอง แต่ตอนนี้เพียงคลิกเดียวพวกเขาจะสามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าได้ทันที ลูกค้าสามารถทราบเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบัญชีได้โดยเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของธนาคาร นอกจากนี้ยังสามารถขอสินเชื่อผ่านทางออนไลน์ได้

การปรับปรุงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำให้วิถีชีวิตของเราดีขึ้นกว่า แต่ก่อนมาก เนื่องจากการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีโลกจึงหดตัวลงสู่หมู่บ้านทั่วโลก แม้ว่าความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตจะสร้างความท้าทายใหม่ ๆ เช่นปัญหาคอมพิวเตอร์และภัยคุกคามจากไวรัส แต่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เช่นซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสก็ทำให้ปัญหาเหล่านี้เอาชนะได้อย่างง่ายดาย

คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร:

ระบบอัตโนมัติและการใช้คอมพิวเตอร์ในหน่วยแปรรูปอาหารกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายหากมีการใช้ผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ำในบริเวณใกล้เคียงกับระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆ หน่วยแปรรูปอาหารส่วนใหญ่ชอบคอมพิวเตอร์ที่กันน้ำได้เพื่อป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ของพวกเขาจากการจมลงในพื้นที่การผลิต

คอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์:

โรงพยาบาลเป็นองค์กรที่สำคัญและมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการโรงพยาบาล ระบบบัญชีเงินเดือนและสต๊อกของโรงพยาบาลเป็นระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เราสามารถเก็บรักษาบันทึกของยาที่แตกต่างกันการกระจายและการใช้ในหอผู้ป่วยต่างๆ ฯลฯ โดยใช้คอมพิวเตอร์ แม้แต่โรคก็สามารถวินิจฉัยได้โดยการป้อนอาการของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆในห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจเลือดต่างๆเป็นต้น

คอมพิวเตอร์ในการเกษตร:

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเกษตรยังใช้คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนแสดงให้เห็นว่า 44% ของเกษตรกรในโอไฮโอใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ในปี 1991 มีเกษตรกรเพียง 32% เท่านั้นที่ใช้ประโยชน์จากมัน แสดงให้เห็นว่ามีเกษตรกรที่ใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากอินเทอร์เน็ตกลายเป็นช่องทางในการสื่อสารเกษตรกรส่วนใหญ่จึงใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ในการประมวลผลธุรกรรมหรือเพื่อดึงข้อมูล การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าจากจำนวนเกษตรกรทั้งหมดที่ถูกสำรวจพบว่า 80% ของพวกเขากำลังใช้อินเทอร์เน็ต

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา:

เนื่องจากกระแสการศึกษาโลกาภิวัตน์จึงเกิดความท้าทายมากมายจากกระแสใหม่ เพื่อที่จะเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษามีความสำคัญมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องทำความคุ้นเคยกับแนวคิดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับตลาดงานในอนาคต ในทำนองเดียวกันคณาจารย์สามารถบรรลุคุณภาพที่ดีกว่าในวิธีการสอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน การพัฒนาที่รุนแรงได้สร้างผลกระทบอย่างมากในเกือบทุกสาขาและนำไปสู่ยุคใหม่