การศึกษาของครูกำลังพัฒนาและพัฒนาไปสู่วิชาชีพในตัวเอง เป็นพื้นที่สำคัญในการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน และเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากคนเหล่านี้คือคนที่จะใช้เวลากับคนรุ่นใหม่อย่างเต็มที่ในช่วงปีแรก ๆ

การศึกษาของครูอาจมีความหมายเหมือนกันกับการฝึกอบรมครูและการพัฒนาครู แต่ก็มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างทั้งสองอย่าง โดยพื้นฐานแล้วการศึกษาของครูเป็นโปรแกรมที่ฝึกอบรมผู้สำเร็จการศึกษาให้ทำงานในโรงเรียนในฐานะครู เป็นกระบวนการหรือหลักสูตรที่ครูผู้ใฝ่ฝันจะต้องได้รับก่อนที่เธอจะเข้าสู่อาชีพได้ ที่นี่เธอจะได้รับข้อมูลการฝึกอบรมและการศึกษาซึ่งจะบอกถึงวิธีการให้ความรู้แก่นักเรียน หลักสูตรนี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็นและครูที่จะเป็นครูจะเข้าร่วมบทเรียนและการบรรยายรวมถึงเรียนรู้ทฤษฎีและพัฒนาการใหม่ ๆ ในวิชาชีพ เธอจะได้รับการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเตรียมวัสดุสำหรับชั้นเรียนระเบียบวิธีกระบวนการและมาตรฐานการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการห้องเรียน

มหาวิทยาลัยใหญ่เกือบทุกแห่งในสหรัฐอเมริกาเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านการศึกษาและการฝึกอบรมครู หลักสูตรเหล่านี้รวมถึงการศึกษาและการวิจัยที่ครอบคลุมไม่เพียง แต่วิชาหลักของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการให้ข้อมูลแก่เด็กนักเรียนด้วยวิธีที่ดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยโคลัมเบียมีวิทยาลัยฝึกอบรมสำหรับการศึกษาครูที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา พวกเขาไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การฝึกอบรมครูในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ที่เข้าใจการศึกษาด้วยความหมายที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้