การประเมินมูลค่าทางธุรกิจคืออะไร?

คำว่าการประเมินมูลค่าทางธุรกิจคือวิธีการที่มูลค่าของธุรกิจถูกกำหนด สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีการขายธุรกิจเมื่อธุรกิจกำลังมองหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากธนาคารเมื่อธุรกิจกำลังพิจารณารับนักลงทุนเพิ่มเติมหรือที่ธุรกิจกำลังมองหาการควบรวมกิจการกับองค์กรอื่น

ด้านการประเมินมูลค่าธุรกิจ

ธุรกิจมีค่าไม่ว่าใครก็พร้อมที่จะจ่ายดังนั้นมูลค่าของธุรกิจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล มีหลายวิธีในการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจและราคาสุดท้ายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้

เมื่อธุรกิจขายราคาที่ผู้ขายต้องการมักจะไม่เป็นราคาที่ได้รับ เนื่องจากการรับรู้ของผู้ขายเกี่ยวกับมูลค่ามักจะสูงกว่าของผู้ซื้อมาก ราคาสุดท้ายมักจะอยู่ระหว่างกันเนื่องจากผู้ซื้อและผู้ขายจะเจรจาตกลงกัน

มูลค่าเทียบกับความสามารถในการทำกำไร

เมื่อซื้อธุรกิจขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า คุณต้องมีความสุขที่คุณไม่ได้จ่ายเงินมากกว่าที่คุณเชื่อว่าคุ้มค่า หากคุณจ่ายเงินมากเกินไปและประสบปัญหาทางการเงินในภายหลังทุนสำรองของคุณจะลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากธุรกิจจะไม่ดำเนินการถึงระดับที่ผู้ขายระบุไว้

โดยทั่วไปธุรกิจควรมีมูลค่าเทียบกับความสามารถในการทำกำไร ปัจจัยอื่น ๆ เช่นความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่ดีหรือความสม่ำเสมอของผลกำไรหรือศักยภาพในการเติบโตและการไม่มีคู่แข่งจะมีผลต่อราคา เนื่องจากแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกันจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับธุรกิจนั้น ๆ และมีศักยภาพ

ค้นหามูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจ

หากคุณกำลังซื้อธุรกิจสิ่งสำคัญคือต้องคำนวณมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจที่เสนอ ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ซื้อในอนาคต ด้วยเหตุนี้ผู้ซื้อจึงควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากผู้ประเมินราคาธุรกิจหรือนักบัญชีตลอดจนนายหน้าธุรกิจที่ทำข้อตกลงในประเภทธุรกิจที่ผู้ขายเสนอ

จากมุมมองของผู้ซื้อการซื้อธุรกิจเป็นการตัดสินใจลงทุนและเช่นเดียวกับการตัดสินใจลงทุนอื่น ๆ มูลค่าสุทธิหรือมูลค่าสุทธิจะขึ้นอยู่กับความสามารถของธุรกิจในการให้ผลตอบแทน

ผลตอบแทนเหล่านี้แสดงด้วยผลกำไรที่ธุรกิจทำดังนั้นมูลค่าของกำไรที่มีอยู่จะมีผลต่อมูลค่าสุทธิ (หรือราคา) ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันในที่สุด พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคือความปรารถนาดี

ค่าความนิยมมีหลายคำจำกัดความ แต่หนึ่งในคำอธิบายที่ง่ายกว่าสำหรับค่าความนิยมคือ สันนิษฐานว่าเนื่องจากธุรกิจได้ดำเนินการโดยมีลูกค้าหรือฐานลูกค้าที่เป็นที่ยอมรับในระยะหนึ่งลูกค้าหรือฐานลูกค้าจะเข้ามาที่ธุรกิจตามความต้องการของพวกเขาดังนั้นจึงสร้างมูลค่าที่เรียกว่าค่าความนิยม

ราคาตามมูลค่าสินทรัพย์

เมื่อธุรกิจเข้าสู่ตลาดเพื่อขายเจ้าของ (ผู้ขาย) จะขอราคาตามมูลค่าสินทรัพย์บวกความสามารถในการสร้างผลกำไรให้กับเจ้าของใหม่ที่มีศักยภาพ สินทรัพย์อาจหมายถึง อาคารและอุปกรณ์หุ้นตราสินค้าเครื่องหมายการค้าและใบอนุญาต ฯลฯ ที่ธุรกิจเป็นเจ้าของ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นเรื่องง่ายพอสมควร อย่างไรก็ตามการมาถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอไป